POLITYKA PRYWATNOŚCI

data wejścia w życie: 2016-06-01

 

1.          Informacja Ogólne

1.          Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania, przechowywanie i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez serwis Bez Meldunku prowadzony pod domeną  bezmeldunku.pl (dalej zwany Serwisem” ) przez spółkę prowadzącą Serwis (dalej zwaną „Administratorem”).

2.          Administrator dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony informacji osobowych przekazanych przez Państwa podczas korzystania z Serwisu.

3.          Poprzez korzystanie z Serwisu wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie, przetwarzanie, przechowywanie i wykorzystywanie danych osobowych przez Administratora w sposób określonych w niniejszej Polityce Prywatności.

 

2.          Dane osobowe

1.          Administrator gromadzi Państwa dane osobowe za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji, w przypadku procesu rejestracji w serwisie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres przesyłki, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

2.          Podanie powyższych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla dokonania rejestracji w Serwisie.

3.          Administrator może wykorzystywać podane powyżej informacje za Państwa zgodą w celu przysyłania informacji o statusie listów, usługach, ofertach i możliwości otrzymywania newslettera. W przypadkach, gdy informacje te przekazywane będą drogą elektroniczną, będą one wysyłane wyłącznie w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie ich w takiej formie.

4.          Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, usuwania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania danych osobowych. W celu realizacji tego uprawnienia, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@bezmeldunku.pl

 

 

3.             Informacja o plikach cookies

1.          Serwis korzysta z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.          Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

3.          Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a.          dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

b.          przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Sklepu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

c.          możliwości logowania w Serwisu;

d.          określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google;

e.          utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie Serwisu.

4.          Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

5.          Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

6.          Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

7.          Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców oraz partnerów.

8.          Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

 

4.         Przechowywanie danych

Państwa dane osobowe  będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich zostały zgromadzone lub wedle potrzeb w celu realizacji usług. Państwa dane osobowe mogą być zachowane po zamknięciu konta lub po zrealizowaniu usługi jeśli ich zachowanie jest niezbędne do spełnienia obowiązków prawnych lub regulacyjnych, zapobiegania oszustwom lub nadużyciom lub do egzekwowania  zasad niniejszej Polityki Prywatności, ochrony prywatności lub innej umowy zawartej z użytkownikiem Serwisu.

 

5.         Bezpieczeństwo i poprawność danych osobowych

Dokładamy wszelkiej staranności aby zabezpieczyć informacje przesyłane przez Państwa oraz zachować je w niezmienionej formie. Z tego powodu utrzymujemy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i fizyczne w celu ochrony Państwa danych osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem lub dostępem, wykorzystaniem oraz innymi niezgodnymi z prawem formami przetwarzania danych będących w naszym posiadaniu.

 

6.         Ograniczenie odpowiedzialności

1.          Niektóre ze stron Serwisu mogą zawierać linki do innych stron, na których praktyki dotyczące ujawniania informacji mogą różnić się od tych stosowanych przez nas. Obejmuje to także linki naszych reklamodawców, sponsorów kanałów oraz partnerów. Odwiedzający powinni zapoznać się z polityką prywatności innych stron, ponieważ nie odpowiadamy i nie mamy kontroli nad informacjami dostarczanymi na rzecz osób trzecich oraz informacjami przez nie zbieranymi. Niekiedy możemy oferować treści (np. konkursy, losowanie nagród lub promocje) sponsorowane przez inną markę określonej strony trzeciej lub we współpracy z nią. Z racji tych powiązań, strony trzecie mogą pozyskać dane osobowe, które Państwo dobrowolnie podają w celu korzystania z powyższych wydarzeń. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykorzystanie takich danych i nie kontrolujemy tychże stron trzecich pod tym kątem. Niemniej jednak, jeśli te strony trzecie otrzymają takie informacje,  powiadomimy Państwa o tym w momencie zażądania tych danych.

2.          Nie odpowiadamy za szkody wyrządzone w wyniku udostępnienia przez Państwa osobom trzecim haseł dostępu, loginów oraz innych danych niepublicznych przekazanych przy realizacji zamówienia lub też jeżeli osoba trzecia weszła w posiadanie tych danych niezgodnie z prawem (kradzież danych osobowych, włamania do systemów informatycznych, włamania do konta pocztowego).

 

7.         Udostępnienie danych

1.          Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.

2.          Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.

3.          Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.