Usługi

 

Bez_meldunku to szereg usług, które dla Twojej wygody pogrupowaliśmy w pakiety.

1. Udostępnienie adresu korespondencyjnego czyli możliwość posługiwania sie jednym z wielu naszych adresów do obsługi korespondencji

2. Usługa mailowego powiadomienia o nadejściu poczty to pewność że niezwłocznie po wpłynięciu do nask poczty na swojej skrzynce pocztowej odnajdziesz odpowiednie powiadomienie

3. Przesłanie SMS-a o nadejściu poczty to jeszcze szybsze informowanie o nadejściu nowej poczty

4. Miesięczna informacja mailowa to zestawienie wszystkich listów które były do Ciebie adresowane

5. Przesyłanie skanów poczty wskazany e-mail to pierwszy krok do całkowicie elektronicznego archiwum. Każda zaadresowana do Ciebie wiadomość jest skanowana i dostępna do dalszego przetwarzania.